Sačmeno streljivo B&P Competition One

Cijena:

Opis

Sačmeno streljivo B&P Competition One

Kalibar: 12

Promjer sačme: 2.4 mm

Masa sačme: 24 grama

Duljina čahure: 70

Sačmeno streljivo B&P Competition One