Puška Browning B525 Game 12/76

Opis

Puška Browning B525 Game 12/76

Kalibar: 12/76
Dužina cijevi: 71 cm

B525 Game One vaš je idealan lovački partner. Vrlo povoljne cijene, osnovni je model Browning®-ovih lovačkih pušaka. Njegova glava izrađena je od jednog bloka kovanog čelika, lagane cijevi s povratnim cilindrom i prigušnice Invector-Plus čine ga idealnom puškom za sve vaše lovove.https://youtu.be/HPFWkfehCEU

Puška Browning B525 Game 12/76